Is elke kropper geschikt als diefkropper

Elke streek ontwikkelde zijn eigen diefkropper

Bijna elke stad of dorp ontwikkelde wel zijn eigen diefkropper in Spanje. Zo kennen we de Murciano kropper, de Valenciano kropper en de Granadino kropper die na hun geboorteplaats vernoemt zijn. Waarom al die verschillende kropperrassen zijn ontstaan komt door hun specialiteit om in een bepaald gebied optimaal te presteren.

Elk kropper ras heeft zijn eigen specialiteiten

Zo kun je je voorstellen dat in een gebied met vele duivenmelkers dicht bij elkaar. Eerder een diefkropper succes had wanneer deze heel moeilijk te vangen was en dicht bij zijn hok blijft. In tegenstelling tot een diefkropper die zijn werk doet in een gebied waar geen concurentie is en er voornamelijk wilde duiven gevangen kunnen worden. Eigenschappen als hoog en ver vliegen zijn dan belangrijker.

Uiterlijk is niet belangrijk

Uiterlijke kenmerken zijn voor een diefkropper niet belangrijk. Of deze nu hoog of laag op de poten staat rood of blauw van kleur is. Een grote of kleine kop heeft. Het gaat maar om 1 ding en dat is succesvol andere duiven meenemen naar het hok. Wat wel uitmaakt is of de kropper vitaal is en dat laat zien door een mooie volle krop tijdens het baltsen.

De ultieme diefkropper moet je zelf kweken

Een ultieme diefkropper zul je zelf moeten kweken. Door constant te selecteren op gewenste eigenschappen. Krampachtig vast houden aan een bepaald ras of fenotype zal dan na enkele jaren in een teleurstelling kunnen eindigen. Durf te experimenteren, kijk niet naar de uiterlijke kenmerken maar naar de vliegeigenschappen en gedragskenmerken die bij jou het beste werken. Fok alleen met die dieren die van waarde zijn dus alleen met je beste doffers en duivinnen. Het heeft geen zin om hokken vol met duiven te fokken waar je toch niets aan hebt.

kropperMet welk kropper ras moet ik beginnen

Wanneer je op zoek gaat naar een kropper ras die bij je past. Ga dan niet op zoek naar een mooi uiterlijk maar kijk uit naar een kropper met de juiste vliegeigenschappen en gedragskenmerken. Dit mag een ras zijn maar hoeft niet. Het is heel aannemelijk dat je niet alle gewenste eigenschappen in 1 ras vind. Ga dan verschillende diefkropper rassen combineren.

Valenciano kropper en Machenero waren het eerst

Nog voordat Juan Aznar spaanse diefkroppers naar Nederland haalde. Hadden wij in Nederland al de Valenciano en de Machenero kropper deze werden geïntroduceerd rond 1920 aangenomen wordt dat deze dieren uit Spanje kwamen.

De eerste Spanjolen

De eerste Valenciano kroppers werden in Nederland bekend als uitstekende diefkroppers. Om die reden werd de Valenciano vaak gebruikt op de haagse tillen en stonden bekend als spanjolen of spanjaards..

Haagse duivenvangers

Vooral de Haagse duivenvangers hadden een voorliefde voor de Valenciano kropper. Deze kruiste ze met de toen bekende oploper een soort holle kropper en postduiven om nog betere diefkroppers te krijgen die op de haagse til geschikt waren om te concurreren met andere liefhebbers van de vangsport.

valenciano kropperValenciano werd showduif

Tussen 1930 en 1935 werd er nogmaals een aantal Valenciano’s naar Nederland gehaald men twijfelde toen aan de echtheid omdat ze niet voldeden aan de rasstandaard van Nederland.. Na de tweede wereldoorlog waren er nog weinig echte Valenciano’s over en werd er besloten door een groep fanatieke liefhebbers om een aantal Valenciano’s uit Argentinie te laten overkomen. Hiermee is het bestand aan Valenciano kroppers vervolmaakt tot showduif. Vandaar dat er over de Nederlandse Valenciano word gesproken omdat de echte Spaanse Valenciano Antiguo nog steeds een uitstekende diefkropper is

Waar zijn de echte Valenciano’s

Heden ten dage kom je dan ook weinig echte Valenciano’s tegen op de haagse tillen. Alhoewel er een kleine groep is die probeert om de ooit zo beroemde vlieg en karakter eigenschappen terug te fokken. Rond het jaar 2000 wilde men nogmaals Valenciano’s halen uit Argentinie alleen mislukte dit omdat men vond dat de Valenciano meer op een Jiennense kropper leek dan op een Valenciano kropper. Het zal dan ook heel lastig worden om de ooit beroemde vang eigenschappen terug te fokken omdat de showstandaard schijnbaar belangrijker is als een goede Valenciano die doet waar hij eeuwen lang voor gefokt is.

valenciano kropperVerschil tussen de Nederlandse en Spaanse Valenciano kropper

Wanneer je het verschil bekijkt tussen de Nederlandse Valenciano en de oude Spaanse Valenciano begrijp je waarschijnlijk ook dat we een heel stuk zijn afgedwaald van de oorspronkelijke Valenciano kropper. Het vreemde van het verhaal is dat men denkt de originele showstandaard van de Valenciano kropper te gebruiken die toen of uit Spanje meekwam of uit Argentinie net na de oorlog. De showstandaard uit Argentienie is aannemelijker  omdat de meeste Spaanse showstandaards pas na de tweede wereld oorlog zijn opgesteld. Vast staat dat de heer Kok deze standaard vertaald had naar het Nederlands en men toen hiervan verder is uitgegaan om van de Valenciano kropper een perfecte showduif te maken.

Spaanse kropper immigratie begon in 1980

spaanse kropperMet dank aan Juan Aznar

In de jaren 80 werden de meest nu bekende Spaanse kropper rassen in Nederland geïntroduceerd door Juan Aznar. Samen met Ferry de Kok werd de Kooiker opgericht welke zich als doel stelde deze spaanse kropper rassen bekend te maken onder de Nederlandse duiven liefhebbers. Er werden voordrachten gehouden bij de Haagse tilduivenbond maar ook bij de zeldzame kropper club van Dick hamer. Rasinformatie werd vertaald en verspreid in het clubblad van de Kooiker. Maar ook kranten werden aangeschreven en advertentie gemaakt. Zo stond Ferry de Kok met zijn Spaanse Kroppers op de voorpagina in de Echo, een bekend Amsterdamse weekkrant.

spaanse kropper “Nieuwe” Spaanse kropper club de SIS

Eind jaren tachtig ontstond er een nieuwe club de SIS, speciaal club voor de Iberische sierduivenrassen die de verschillende Spaanse kropper rassen liet erkennen door de Nederlandse sierduivenbond. Met als gevolg dat de Spaanse kropper rassen snel populair werden onder de duivenliefhebbers.

spaanse kropperTentoonstellingen ondergang voor diefkroppers

De van oorsprong goed vliegende dieren die hun jongen prima zelf konden grootbrengen. Verloren al gauw hun rastypische eigenschappen en vliegkenmerken nu ruim 35 jaar later zie je dat veel spaanse kropper rassen hun jongen niet meer zelf kunnen groot brengen of nog nauwelijks de dakgoot halen. Ooit fantastische diefkroppers zijn nu nog alleen maar geschikt om tentoonstellingen mee af te lopen.